Wednesday, 16 October 2019

Mình bảo shop rồi mà nó không đền bù thì sao. Cái này tùy tính cách mỗi bạn nhé, những người mạnh mẽ xinh đẹp và sắc sảo sẽ tập hợp đủ chứng cứ gồm vận đơn gửi hàng