Saturday, 24 October 2020

Bài viết khái quát chung cho các loại hàng, không cụ thể là loại hàng nào, cũng không nói rõ là nhập khẩu từ nước nào. Do thủ tục nhập khẩu của từng loại hình nhập khẩu và của từng loại hàng hóa khác nhau nên mình cũng chỉ khái quát các bước và các chứng từ cần thiết nhất.

Bài viết tổng hợp nhiều thông tin cho những bạn nào quan tâm tới việc sang Trung Quốc Danh sách…