Examples Thesis Statements Yahoo L100 Take Home Exam Case Study How To Make A Hypothesis For A Research Paper Money Credit Ppt Presentation Sample Of A Poultry Business Plan In Nigeria
Tuesday, 22 September 2020
Tiếng Trung

01 – Từ Vựng Tiếng Trung

主题 – zhǔ tí. chủ đề
故事 – gù shì. câu chuyện
第一 – dì yi. thứ nhất
句子 – jù zi. câu này
或 – huò. hoặc
或者 – huò zhě. hoặc là
不过 -bú guò. nhưng
但是 -dàn shì. nhưng mà
可是 -kě shì. nhưng mà
没事 – méi shì. không sao
还是 – hái shì. hay là
不错 – bú cuò. không đúng
如果 – rú guǒ. nếu
也许 – yé xǔ. có thể
可能 – kě néng. có thể
能 – néng. có thể
可以 – ké yǐ. có thể
比如 – bǐ rú. ví dụ
一般 – yī bàn. thường
一起 – yī qǐ. cùng nhau
自己 – zì jǐ. một mình
以后 – yǐ hòu. thời gian sau
是这样 – shì zhè yàng. là vậy đó
还有 – hái yǒu. còn
没有 – méi yǒu. không còn
真的 – zhēn de. thật mà
正在 – zhēng zài. đang làm
什么了 – shén me le. đã làm
住在 – zhù zài. sống tại
小心一点 – xiǎo xīn yi diǎn. cẩn thận một chút
不好意思 – bú hǎo yi sì. xin lỗi
对不起 – duì bū qǐ. xin lỗi
别的 – bié de. cái khác
新词 – xīn cí. từ mới
处境 – chù jǐng. tình huống, tình hình
害羞 – hài xiū. xấu hổ
首都 – shǒu dū. thu do
目前 – mù qián. hiện nay
以前 – yǐ qián. trước kia
建议 – jiàn yì. đề xuất
注意 – zhù yì. chú ý
记得 – jì dé. nhớ
希望 – xī wàng. hi vọng
说玩儿 – shuō wánr. nói xong
危险 – wéi xiǎn. nguy hiểm
安全 – ān quán. an toàn
一直 – yì zhí. một mạch
不用谢 – bū yōng xiè. không sao
没关系- méi guān xī. không sao
自我 – zì wǒ. tôi tự
声调 – shēng diào – thanh điệu.
讲笑话 – jiǎng xiào huà – kể chuyện cười
开玩笑 – kāi wán xiào – đùa
刮胡子 – guā hú zi – cạo râu
抽烟 – chōu yān – hút thuốc
微信群 – wēi xin qún – nhóm weixin.


Blog này là kênh tổng hợp lưu trữ các bài viết về tất cả các thông tin về Trung Quốc mà Trung Linh Team đã biết đến. Một số thông tin có thể sẽ chưa được đầy đủ, nếu bạn vẫn còn thắc mắc thêm, đừng ngại liên hệ Team. Các vấn đề liên quan đến hỗ trợ nhập hàng, vận chuyển, hợp tác làm ăn kinh doanh liên hệ Zalo Vũ Mạnh Thắng 0988240690
Trung Linh Team đang tập trung xây dựng một Nhóm Facebook với nội dung Nguồn Hàng Trung Quốc Hot Trend Anh em nào muốn tham gia tìm trên Facebook từ khoá. Nguồn Hàng Trung Quốc Hot Trend hoặc từ khoá thangtrunglinh - Kết bạn với Facebook Admin tên hiển thị là Vũ Mạnh Thắng. Nhớ nhắn tin giới thiệu trước khi bấm nút kết bạn.